LEADER kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamine

Rohelise Jõemaa Koostöökogu annab teada, et esitab Rohelise Jõemaa piirkonna ühisstrateegia 2023-2029 alusel PRIA-le kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse. 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu esitab taotluste esitamise perioodil PRIA-le kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ tegevuste elluviimiseks perioodil 2023-2027.

Kohaliku tegevusrühma toetust ja LEADER-projektitoetust antakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 raames.

Peale kohaliku arengu strateegia ja toetustaotluse heakskiitmist saab Rohelise Jõemaa Koostöökogu  uuel programmperioodil 2023-2027 jätkata tegevust LEADER kohaliku tegevusrühmana, viies ellu strateegias kirjeldatud tegevusi, korraldades projektitoetuste taotlusvoore ja panustades piirkonna arendamisse.

Ühingu tegevuspiirkonnaks on järgmiste kohalike omavalitsuste territoorium:
Pärnumaa- Põhja-Pärnumaa vald, Tori vald (endiste Are, Tori valla ja Sindi linna piires), Pärnu linn (endise Paikuse valla piires), Saarde vald (endise Surju valla piires);
Raplamaa – Kehtna vald (endise Järvakandi valla piires);
Viljandimaa – Põhja–Sakala vald (endiste Suure-Jaani, Kõpu valla piires).

Rohelise Jõemaa Koostöökogu on asutatud 2006. aastal ja seisuga 23.05.2023 on ühingus 103 liiget, nende seas on nii ettevõtjad, mittetulundusühingud kui ka kohalikud omavalitsused.