Õppereis Kodukant Läänemaa ja Matsalu turismipiirkonda 24.-25.05.2023

Projekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ üheks Eesti siseseks tegevuseks on õppereis Kodukant Läänemaa ja Matsalu turismipiirkonda. 

Reisi fookusteemadeks on kultuuripärandi kasutamine, keskkonnahoid ja rohemajandus. Programm sisaldab ettevõtete külastusi piirkonnas, koostööprojekti fookusteemade praktilisi näiteid (kohalikud ettevõtted, aga ka kultuuripärandi ja loodusobjektid, rohemajanduse objektid jt), praktilisi töötube fookusteemadel ning teenuste arendamise kitsaskohtade ja arenguvõimaluste ühisarutelu.

Õppereisil tutvume erinevate praktikatega fookusteemade kasutamisest teenustes ja turunduses, toimuvad ühisarutelud kohalike elanikega ja loodusgiididega teenuste teemadekohase arendamise kitsaskohtade ja arenguvõimaluste üle. 

Programmiga saad tutvuda siin

Programmi kulu katame koostööprojekti eelarvest, kuid transport on osalejate enda korraldada ja tasuda.

Lisainfo Annika Parm, tel: 53064810, annika@joemaa.ee