Soomaa turismipiirkonna ühtne andmebaas

Soomaa Rahvuspark on soode- ja rabaderohke ala Pärnu- ja Viljandimaal.

Soomaa turismipiirkond paikneb nelja valla – Tori, Saarde, Põhja-Sakala ja Põhja-Pärnumaa ning Pärnu linna territooriumil. Soomaa turismipiirkonnana käsitletakse piirkonda, kus säästvat turismi (eriti loodusturismi) seostatakse tugevalt Soomaa rahvuspargiga ehk kõnealust piirkonda külastavad turistid saavad Soomaa elamuse. Piir pole absoluutne ja ei ole võimalik väita, et Soomaa elamust ei saaks
tekitada väljaspool neid piire, ent praktiliselt oleks seda raske korraldada. (Soomaa rahvuspargi
turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+).  

Koostööprojekti “Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks” projekti eesmärgiks on muuhulgas Rohelise Jõemaa/Soomaa piirkonna pärandi ja traditsioonide väärtustamine ühise turunudus- ja teavitustegevuste kaudu. 

Ühe projekti tegevusena on loodud VisitViljandi lehele https://visitviljandi.ee/maakond/soomaa/  Soomaa turismipiirkonna ühiseks turundamiseks piirkonna turismiettevõtjate andmebaas.