LINC partnerite kohtumine Viinis

6.-7. novembril 2017 toimus  Austrias, Viinis LINC partnerite kohtumine. Kohtumisel osalesid Eestist PLPK juhatuse esimees Mikk Pikkmets, tegevjuht Mercedes Merimaa, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige Aino Viinapuu ja Maainfost Ave Bremse. Koosolekul Viinis, Bundesministeerium für Land- und Forstwirtschaft, und Umwelt und Wasserwirtschaft  ministeeriumis osalesid: Leader rahvusvahelise  konverentsi (LINC- Leader. Inspired. Network. Community)  idee alustaja peakorraldaja Austria Tyroli LAG-i esindaja Barbara Loferes-Lainer, LINC 2017 korraldajad Luxembourgist, LINC 2018 korraldajad Soomest, LINC 2019 korraldajad Eestist, LINC 2020 korraldajad Tšehhist, LINC 2021 korraldajad Itaaliast ja LINC 2020 korralduse taotlejad Rumeeniast. Analüüsiti LINC 2017 korraldamiselt saadud õppetunde, väljakutseid ja kordaminekuid. Arutelu tulemusena lepiti kokku järgnevas: Soomes toimub LINC 2018 juunis, kahes linnas Raumas ja Uusikaupunigis on majutus. FB-s on juba info olemas. Korraldavad 7 partnerit. Soome on valmis vastu võtma kuni 300 osalejat. LINC konverentsi osalustasu (ilma hotellita) on planeeritud 200-220 eurot, mis on kallim senisest LINC korralduse kogemustest. Koosolekul lepiti kokku, et ühe LAG esindamist limiteeritakse 5 osalejani. Kuna huvi LINC rahvusvahelisel konverentsil osalemiseks jagub, siis soovitakse, et rohkem maid ja uusi LAG-e saaks osaleda. Euroopa buffee toidu eksponeerimine LINC konverentsil on hea mõte, kuid lähtudes säilitamise raskustest tulenevatest probleemidest ja vältimaks toidu raiskamist, limiteeritakse kaasatoomine jookide ja maiustustega. Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu ettekanne läks kenasti, võeti vastu sooja aplausiga ja meenutati, et Eesti tõstis korraldamise lati kõrgele. 2019. a toimub Eestis Pärnumaal 10. LINC – seega soovitakse selle raames leida ja kutsuda kõnelema neid, kes on pea kõigil LINC üritustel osalenud ja neid intervjueerida juba Soomes tänavu toimuval LINC konverentsil.  LINC 10 raamatu (u 60 lehekülge) koostamine on samuti kavas, Barbara ja Austria on valmis seda kokku panema ning otsitakse võimalusi rahastamiseks.  Samuti tehakse LINC 10 film – kogutakse kokku senised LINC filmid, et teha 1 juubelifilm.  Järgmised LINC konverentsid toimuvad 2020 – Tšehhis, 2021 – Itaalias, 2022 – Rumeenias, selleks jätkuvad ettevalmistused. Arutati veel mitmeid korralduse detailidega seotud probleeme. Kohtumise raames otsiti partnereid rahvusvahelistele koostööprojektidele (Luxembourg – Cult trips projektile). PLPK ja Rohelise Jõemaa delegatsiooni võõrustas 8. novembril õppereisiga Oststeirisches Kernland LAG  Wolfgang Bergeri ja Helga Baueri eestvedamisel. Külastasime Fandleri õlitehast, Angeri vagunhotelli, kohalike tootjate kauplust ning kohaliku tegevusgrupi bürood. Visiiti võib igati kordaläinuks lugeda. Jõudu meile kõigile EV 100 ja LINC 10 juubeliürituste väärikaks ettevalmistamiseks ja korraldamiseks!