Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Projekti järgmise tegevusena on plaanis sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused.

Koolituste eesmärk on õppida mõistma seminari-, loodus-, pere-, huvi- ja sündmusturisti/-külalise ootusi, soove ja vajadusi  ning kasutades klienditeekonna mudelit ja teenuse disaini printsiipe disainida neile sobilikud tooted ja teenused. Lisaks õpitakse koostama disainitud toodetele ja teenustele sobilikku turundusmeetmestikku ning  seda praktiliselt ellu rakendama. Koolituse kolmas fookus on ühistoodete ja -marsruutide arendamisel, et suurendada piirkonna atraktiivsust ja tootepakkumist.

Koolituste sihtrühm: Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Mulgimaa Arenduskoja piirkonna turismi- ja vaba aja teenuseid pakkuvad ettevõtjad ja nende töötajad. Samuti tootmisettevõtted, kes on huvitatud külastajate vastuvõtmisest ning sihtkohtade arendajad.

Oodatav tulemus: koolitustel osalevad ettevõtjad ja sihtkoha arendajad laiendavad oma silmaringi ja oskavad näha uusi tootearendus- ja turundusvõimalusi. Lisaks oskavad nad professionaalsemalt koostada hinnapakkumisi, kasutada erinevaid turunduslikke töövahendeid ja luua piirkonda tutvustavaid ühistooteid ja -marsruute. Koolituste lisaväärtusena areneb ettevõtjate võrgustik antud kolmes piirkonnas ja piirkonnaüleselt.

Koolitustsükli maht on 5 päeva ehk 30 akadeemilist tundi.  Rühma suurus 35 inimest.

Olete oodatud osalema kõigil 5 päeval, aga võib osaleda ka ainult mõnel päeval. Koolituste programm on järgmine:

  1. 01.12.17 kell 10.00-16.00  Kliendirühmad, nende ootuste-soovide ja vajaduste kaardistamine ja analüüsimine. Koolitajad Heli Müristaja ja Agita Livina (Vidzeme Rakenduskõrgkool) Toimumiskoht: Vanaõue Puhkekeskus (Vihi küla, Suure-Jaani vald, Viljandimaa)
  1. 07.12.17 kell 10.00-16.00 Sotsiaalmeedia kasutamine edenduses ja turunduses. Koolitaja Marko Saue. Toimumiskoht: Kivi talu Viljandimaal
  1. 11.12.17 kell 10.00-16.00 Turundusmeetmestik praktikas. Koolitaja Kadi Elmeste. Toimumiskoht: Jõulumäe Pärnumaal
  1. 10. jaanuar 2018  kell 10.00-16.00 Pildi- ja videotöötlus; lihtsama trükise kujundamine. Koolitaja Maarja Pajusalu. Toimumiskoht TÜ Pärnu kolledz.
  1. 24. jaanuar 2018 kell 10.00-16.00 Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Koolitaja Heli Müristaja. Toimumiskoht: Vanaõue Puhkekeskus (Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)

Palun koolitustele registreeruda siin: https://goo.gl/forms/47BsPvrCB4J8S93D3

Koolituskohtade arv on piiratud, seega palume huvilistel kiiresti registreerumisvorm täita!

NB! Koolitus on osalejatele tasuta. Projekti rahastab Leader-programm ning vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele  (EÜ) 1407/2103 on antav toetus vähese tähtsusega abi koolitusel osalejatele.

Kontakt: Ave Lääne

Projektijuht

Pärnu Külastuskeskus/Sihtasutus Pärnumaa Turism

mob +372 52 65 794/ tel +372 44 73 001

ave.laane@visitparnu.com