Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks

9. mail sõlmiti koostöökokkulepe Rohelise Jõemaa Koostöökogu (juhtpartner) ja Pärnu Lahe Partnerluskogu vahel koostööprojekti “Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks” tegevuste elluviimiseks. 

Projekti idee: projektipiirkondade arendamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste, kultuuripärandi, traditsioonide ja kohalike maitsete väärtustamise kaudu.

Projekti kestvus 2022 – 2024.

Projekti peaeesmärgiks on Rohelise Jõemaa/Soomaa ja Romantilise Rannatee piirkondade pärandi ja traditsioonide väärtustamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste ning loodud koostöövõrgustiku arendamise kaudu. Jätkatakse piirkonna eripäral põhinevate toodete ja teenuste turundamist, kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamist, senisest enam pannakse rõhku rikkaliku kultuuripärandi teadvustamisele, tutvustamisele ja arendamisele.

Ühistegevused:

  • Turundustegevused ja -materjalide valmistamine, sh messidel osalemine ja teavitusmaterjalid;

RJK tegevused:

  • Pärandi väärtustamine – kultuuri- ja tööstuspärandi teadvustamine, tutvustamine ning arendamine ning UNESCO kultuuripärandi nimekirja tutvustamine – Soomaa haabjas;
  • Kohalike maitsete tutvustamine, toidupiirkondade külastused, maitsete aasta järeltegevused

Projekti kogu eelarve on 92 527.- €, RJK eelarve 72 527.- €, sellest toetust taotletakse 65 274,30 €.

Koostööprojekti projektitaotluse kiitis heaks ühingu üldkoosolek 31.03.2022.