RJK tutvustas oma tegemisi Põhja-Pärnumaa vallavolikogus

Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige Aino Viinapuu käis 18. oktoobril 2023 Põhja-Pärnumaa vallavolikogu istungil ühingu tegevust tutvustamas. Ta tegi ettekande RJK toimimispõhimõtetest, Põhja-Pärnumaa piirkonnale määratud toetustest aastatel 2016-2023 (42 toetust saanud projekti mahus enam kui 1,4 miljonit eurot), uue strateegiaga kavandatud meetmetest perioodil 2023-2027 ning vastas volikogu liikmete küsimustele. Ettekanne on leitav siit