Soomaa turismiasjaliste kokkusaamine

18. oktoobril algusega kell 13.00 toimus Soomaa turismiasjaliste koosolek Suure-Jaani Tervisekojas. Koosolekul tutvustas Indrek Palu Suure-Jaani Tervisekoja plaane piirkonna turundamiseks, Külli Eller tegi ülevaate Soomaa Turism MTÜ tegevustest ning RJK projektijuht Annika Parm tegi ettekande RJK tegevustest sh Soomaa ühtse visuaali väljatöötamisest ning infotaristu rajamisest ja koostööprojektide tegevustest.