Tähistus

Nõuetekohane tähistus:

  • Investeeringuobjekt tähistatakse koheselt pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist!
  • tegevuse korral tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal;
  • märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa väljamaksmisest.

Kui toetuse saajal on olemas veebileht, tuleb tähistus üles panna veebilehele kohe pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist:

1) kui toetus on kuni 10 000 eurot, avaldatakse veebilehel lisaks RJK logole, Eesti LEADER logole ja EL embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;

2) kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb elnevale punktile lisaks kirjeldada toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka projekti eesmärke ja oodatavaid tulemusi,

Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja peavad olema selgelt nähtavad.

  • Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane Euroopa Liidu embleem
  • Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
  • Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb lisada logoga ja embleemiga plakat (A3).
  • Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga (minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit)
  • Kui toetus ületab 500 000 eurot, tähistatakse objekt stendiga (minimaalne suurus on 1500 × 1000 millimeetrit)

 

Kõik toetust saanud objektid peavad olema märgistatud nii RJK logoga, Eesti LEADER logoga koos EL embleemiga kui ka Euroopa LEADER logoga. Täpsemalt saab vaadata: https: //www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

LEADER meetme logod, millega peavad olema tähistatud LEADER toetust saanud trükised, kodulehed jne leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5051/MM_m26_lisa.pdf# Joonis 14. Eesti LEADERi logo koos Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa Liidu LEADERi logoga.

Eesti LEADER logod saab alla laadida siit: horisontaalne ja vertikaalne.

Logod saab alla laadida ka siit. Nõutavad logod ühes failis: horisontaalne ja vertikaalne.

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT