Viimased uudised

Inspiratsioonipäevad 7.-8.02.2018 Arenduskoja piirkonnas

Arenduskoda kutsub teid projekti Kestlik ettevõtlus maal! raames ettevõtjate inspiratsioonipäevadele 7-8 veebruaril 2018. Sedakorda on meil fookuses ise tegemine! Külastame ja teeme keraamikat Lauli loovstuudios, majutume Vihula mõisas ning uurime mõisa toodete ja teenuste kohta ning õpime valmistama napse, inspiratsioonipäevad võtame kokku Mäehansu talus kus nii perenaine Marge Salumäe kui ka Jaanioja käsitöötalust Jaanika saar…

Loe edasi »

Kokkuvõte 02.-15.10.2017 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest

Kokku esitati läbi e-pria taotlusvoorus 45 taotlust, nõuetele vastas ja läks hindamisele 35 taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel täieliku või osalise rahastusettepaneku 16 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee Meede 2 – esitati 23 taotlust, hindamisele läks 18 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku…

Loe edasi »

Järgmisel kevadel võtab Pärnumaa Peipsimaalt üle toidupiirkonna tiitli

Maaeluministeerium valis 2018. aasta Eesti toidupiirkonnaks nelja kandidaadi seast Pärnumaa. Aasta toidupiirkonda valitakse, et aidata kaasa kohaliku toidu ja toidukultuuri tutvustamisele. „Pärnumaale viib toidupiirkonna tiitli värskete ideedega hea programm, tugev meeskond ning kogu maakonda kattev plaan siduda tervikuks nii Pärnu linn kui ka väljapoole jääv maapiirkond, toidusündmused ja kohalikud tootjad nii linnas kui ka maal,…

Loe edasi »

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Projekti järgmise tegevusena on plaanis sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused. Koolituste eesmärk on õppida mõistma seminari-, loodus-, pere-, huvi- ja sündmusturisti/-külalise ootusi, soove ja vajadusi  ning kasutades klienditeekonna mudelit ja teenuse disaini printsiipe disainida neile sobilikud tooted ja teenused. Lisaks õpitakse koostama disainitud toodetele ja teenustele sobilikku turundusmeetmestikku ning  seda praktiliselt ellu rakendama. Koolituse…

Loe edasi »

LINC partnerite kohtumine Viinis

6.-7. novembril 2017 toimus  Austrias, Viinis LINC partnerite kohtumine. Kohtumisel osalesid Eestist PLPK juhatuse esimees Mikk Pikkmets, tegevjuht Mercedes Merimaa, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige Aino Viinapuu ja Maainfost Ave Bremse. Koosolekul Viinis, Bundesministeerium für Land- und Forstwirtschaft, und Umwelt und Wasserwirtschaft  ministeeriumis osalesid: Leader rahvusvahelise  konverentsi (LINC- Leader. Inspired. Network. Community)  idee alustaja peakorraldaja…

Loe edasi »

02.-15.10.2017 taotlusvooru esialgsed tulemused

Meede 2 esitati  23 taotlust kogumaksumusega 2 234 284.40 eurot (meetme eelarve 554 299.08 eurot) Meede 4.2 esitati 22 taotlust kogumaksumusega 1 408 746.85 eurot (meetme eelarve 554 299.09 eurot) Valdade lõikes esitati taotlusi järgnevalt: Vändra vald – 4 Paikuse vald – 5 Tori vald – 9 Järvakandi vald – 2 Surju vald – 3…

Loe edasi »

© 2016 Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Copyright @ ServiceIT