Arukate külade arenguprogramm

04.02.2021 kinnitas ühingu üldkoosolek koostööprojektis “Arukate külade arenguprogramm” osalemise.

Tegevused:

 • 6 koolitusmoodulit, 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki;
 • piloottegevuse elluviimine;
 • mentorlustugi – välismentorid ja Eesti mentorid. Iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale;
 • kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;
 • Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.

Partnerid: 

 • 13 LEADER tegevusgruppi (Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, MTÜ PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, RJK, Mulgimaa Arenduskoda, Kirderanniku Koostöökogu, Piiriveere Liider),
 • Eesti LEADER Liit ja Kodukant, maaeluvõrgustik, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Programmis osaleme Rohelise Jõemaa külade piirkonnana:

 • Lähkma küla – esindaja Kadri-Aija Viik;
 • Sürgavere küla – esindaja Eve Soopa;
 • Lahmuse küla – esindaja Aire Levand;
 • Kootsi küla – esindaja Kaja Leppik.

  Arenguprogrammi oodatav tulemus:

  1. Luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade võrgustikuga;
  2. Iga osalev küla/kogukond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/kogukonna arengukava või valdkondliku tegevuskava;
  3. Iga osalev küla/kogukond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida rakendab;
  4. Kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu

Koostööprojekti eelarve: Kogumaksumus 10 497.- €, toetus 9447.- € ja omaosalus 1050.- €. Taotlus esitatud PRIA-sse 28.04.2021.