“Arukate külade arenguprogrammi” avaüritus

Koostööprojekti avaüritus toimub 17. juunil algusega kell 09.45 Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuses. 

9.45 Kohale jõudmine, tervituskohv
10.00 Sissejuhatus, soojendusharjutus
10.15 Euroopa lähenemine arukatele küladele
10.30 Arukate külade arenguprogrammi eesmärgid, tegevused ja kommunikatsioon

10.40 Virtsu kogukonna kogemus Smart Village programmist

2020. aasta alguses toimus üle Euroopa konkurss kogukondade leidmiseks rahvusvahelisse Smart Village arenguprogrammis. Eestis valiti paljude soovijate seast välja Virtsu kogukond, kes on tänaseks programmi toel jõudnud oma arengustrateegiani. Virtsu eestvedaja Stanislav Nemeržitksi tutvustab oma kogemusi, õnnestumisi ja karisid, mida vältida.

11.10 Kogukondade teemafookuste kaardistus

Arenguprogrammis osalemise taotluses mõtlesite te kõik sellele, mis võiks just teie kogukonna puhul olla need teemavaldkonnad, millele keskenduda. Teeme väikese arutelu, kus ühelt poolt saame oma kaaslastega tuttavamaks ning teiselt poolt rohkem teada, milliste ootustega arenguprogrammi tuldi. Arutelu tulemusel saame ka teada, mis valdkondades kõige enam lisateadmisi vajatakse.

12.00 Lõunapaus
13.00 Lühiülevaade arukate külade strateegiaprotsessist
13.10 Ettevalmistus kogukonna ressursside ja vajaduste kaardistamiseks.

Strateegiaprotsessi esimeseks etapiks saab igal juhul olema olukorra kaardistus teie koduses kogukonnas. Arutelude käigus mõtleme koos välja hea mudeli, mida meil oma kogukondades välja selgitada tuleb ning kuidas seda kaasaval viisil teha. Kogukonna ressursside ja vajaduste kaardistuse koostamine jääb teile suviseks kodutööks.

14.40 Lõpuring. Küsimused ja tagasiside päevale.

15.00 Päeva lõpp

Arenguprogrammi juhtivkoolitaja: Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus)

Programmi koordinaatorid: Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusselts), Tiina Ivask (Valgamaa Partnerluskogu).