Kokkuvõte 13.-26.03.2017 taotlusvooru tulemustest

Kokku esitati läbi e-pria taotlusvoorus 58 taotlust, nõuetele vastas ja läks hindamisele 57 taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel täieliku või osalise rahastusettepaneku 28 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee

Meede 1 –esitati 29 taotlust, taotletav summa kokku 1 172,434.84 €, meetme eelarve 376 235.75 €. Hindamisele läks 29 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. OÜ Storol taotlus „Storol OÜ maakivi töötlus“ keskmine hinne 16,09 punkti, taotletav ja määratav summa 65 940,00 eurot.
 2. OÜ Kaisma taotlus „Innovatsioon osaühingus Kaisma“ keskmine hinne 15,91 punkti, taotletav ja määratav summa 34 763,45 eurot.
 3. OÜ Matogard taotlus „Komposti tootmise arendamine“ keskmine hinne 15,73 punkti, taotletav ja määratav summa 61 800,00 eurot.
 4. OÜ Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu taotlus „Tori Siidritalu tootmisvõimaluste mitmekesistamine“ keskmine hinne 15,18 punkti, taotletav ja määratav summa 56 623,99 eurot.
 5. OÜ Vimco Grupp taotlus „Kohalikku toitu väärtustades“ keskmine hinne 14,73 punkti, taotletav ja määratav summa 28 798,99 eurot.
 6. OÜ Ritsu Mõis taotlus „Hernekuivati nutiküte“ keskmine hinne 14,55 punkti, taotletav ja määratav summa 69 190,00 eurot.
 7. OÜ Vahassar taotlus „Usewood“  keskmine hinne 14,45 punkti taotletav ja määratav summa 53 971,00 eurot.

Meede 3.1 – esitati 7 taotlust, taotletav summa kokku 83 759.78€, meetme eelarve 177 052.12 €. Hindamisele läks 6 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. Paikuse Vallavalitsuse taotlus „Paikuse valla tunnusüritustesari “Naabriga koos” keskmine hinne 13,00 punkti, taotletav ja määratav summa 15 000,00 eurot.
 2. C.R. Jakobsoni Talumuuseumi taotlus „Talupäevade korraldamine C.R. Jakobsoni Talumuuseumis“  keskmine hinne 12,55 punkti, taotletav ja määratav summa 13 083,59 eurot.
 3. Suure-Jaani Vallavalitsuse taotlus „Suure-Jaani muusikafestivali korraldamine“ keskmine hinne 12,45 punkti, taotletav ja määratav summa 14 935,59 eurot.
 4. Are Vallavalitsuse taotlus „Are tunnusürituse jälgedes“ keskmine hinne 11,91 punkti, taotletav ja määratav summa 5 811,00 eurot.
 5. Tori Vallavalitsuse taotlus „Suvefestival Tori ööd ja päevad“  keskmine hinne 10,82 punkti, taotletav ja määratav summa 14 927,00 eurot.
 6. MTÜ Eesti Turbamuuseum taotlus „Sookolli elamusjooks Tootsi Suursoos“  keskmine hinne 8,45 punkti, taotletav ja määratav summa 8 652,60 eurot.

Meede 3.2 – esitati 8 taotlust, taotletav summa kokku 367 707.22 €, meetme eelarve 376 235.75 €. Hindamisele läks 8 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. C.R. Jakobsoni Talumuuseumi taotlus „C.R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi renoveerimine“ keskmine hinne 13,09 punkti, taotletav ja määratav summa 87 946,49 eurot.
 2. MTÜ Randivälja Külaselts taotlus „Randivälja kirikuhoone korrastamine“ keskmine hinne 12,82 punkti, taotletav ja määratav summa 18 034,71 eurot.
 3. EELK Kõpu Peetri koguduse taotlus „Kõpu kiriku fassaadi hooldusremont“ keskmine hinne 12,64 punkti, taotletav ja määratav summa 28 395,36 eurot.
 4. Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku taotlus „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku katuste restaureerimine“ keskmine hinne 12,45 punkti, taotletav ja määratav summa 100 000,00 eurot.
 5. MTÜ Lähkma-Saunametsa Külaselts taotlus „Lähkma külamaja maaküttesüsteemi väljaehitamine“  keskmine hinne 12,18 punkti, taotletav ja määratav summa 25 375,44 eurot.
 6. Järvakandi Vallavalitsuse taotlus „Järvakandi klaasimuuseumi klaasiahju ehitamine“ keskmine hinne 12,09 punkti, taotletav ja määratav summa  5 907,00 eurot.
 7. MTÜ Järvemaastik taotlus „Kaisma Suurjärve puhkeala hooldustehnika soetamine“  keskmine hinne 8,91 punkti, taotletav ja määratav summa 38 700,00 eurot.
 8. EELK Vändra Martini koguduse taotlus „Vändra Martini kiriku katuse restaureerimine“ keskmine hinne 7,55 punkti,  taotletav ja määratav summa 63 348,22 eurot.

Meede 4.1 – esitati 14 taotlust, taotletav summa kokku 68 512.91 €, meetme eelarve 34 315.52 €. Hindamisele läks 14 nõuetele vastavat taotlust. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. EELK Kõpu Peetri koguduse taotlus „Kogukonnatöö vahendid Kõpu kirikus“ keskmine hinne 12,91 punkti, taotletav ja määratav summa 5 044,54 eurot.
 2. C. R. Jakobsoni Talumuuseumi taotlus „C.R. Jakobsoni talumuuseumisse helivõimenduse ostmine“ keskmine hinne 12,82 punkti, taotletav ja määratav summa 6 000,00 eurot.
 3. Are Vallavalitsuse taotlus „Igaühes on peidus kunstnik“ keskmine hinne 12,55 punkti, taotletav ja määratav summa 5 904,00 eurot.
 4. 4. MTÜ Paikuse Avatud Noortekeskus PANOKE taotlus „Paikuse Noortekeskuse inventari ja vahendite soetamine“ keskmine hinne 12,45 punkti, taotletav ja määratav summa 5 097,00 eurot.
 5. MTÜ Lähkma-Saunametsa Külaselts taotlus „Pillide soetamine Lähkma-Saunametsa Külaseltsile“  keskmine hinne 12,18 punkti, taotletav ja määratav summa 4 029,30 eurot.
 6. Tori Vallavalitsuse taotlus „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ keskmine hinne 11,91 punkti, taotletav ja määratav summa 3 233,16 eurot.
 7. MTÜ Paikuse Loometegevuse keskus taotlus „Interaktiivselt kiviaega“ keskmine hinne 10,36 punkti, taotletud summa 6 000,00 €, määratav summa 5 007,52 eurot (osaline rahastus meetme jääksummas).