Koostööprojekt sai rahastusotsuse

PRIA otsusega nr 13-21.3/18/118 22.06.2018 sai toetusotsuse rahvusvaheline koostööprojekt “The power of nature and sauna traditions – for you, for family, for business!” Projekti kogumaksumus on 30 000.- eurot, toetuse summa 27 000.- eurot. Lisainfo projekti kohta on leitav siit