Rahvusvaheline koostööprojekt sai rahastusotsuse

11.07.2016 PRIA peadirektori otsusega on määratud toetus RJK esitatud taotlusele summas 36 000 € rahvusvahelise koostööprojekti “Kestlik ettevõtlus maal!” (“Sustainable entrepreneurship in countryside”) elluviimiseks. Projekti juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid Eestist on Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partnerid Soomest  Sepra, Pirkan Helmi ja Linnaseutu, partnerid Lätist Lielupe ja Liepaja Leader-grupid. Projekti avaüritus toimub 25-27.08.2016 Oxforelli puhkekompleksis Harjumaal, osalema on oodatud 8 ettevõtjat meie piirkonnast, kes on huvitatud projekti raames toimuvast ettevõtjate vahetusest.  

Vastavalt PRIA otsusele nr 13-6/979 16.12.2016, millega muudeti otsust nr 13-6/465 11.07.2016 ja komisjoni määrusele (EÜ) 1407/2103 on antav toetus vähese tähtsusega abi osalejatele.