Rohelise Jõemaa piirkonna LEADER strateegia 2023-2029 ettevalmistamise alustamine

Rohelise Jõemaa Koostöökogu alustab piirkonna LEADER strateegia  ettevalmistamist avaliku üritusega, mis toimub 22. aprillil algusega kell 11.00 Tipu Looduskoolis. 

Üritusel osalevad Balti Uuringute Instituut ning Varjupaiga-, rände-ja integratsioonifondi projekti „Eesti tööturu võimaluste tutvustamine kolmandatest riikidest pärit kraadiõppuritele“ kaasatud välisüliõpilased