Soomaa külastajauuring kutsub vastama!

Viime läbi Soomaa rahvuspargi ja selle lähipiirkonna külastajauuringut. Uuringu eesmärk on selgitada välja külastajate profiil, reisikäitumine, mõjutegurid ning rahulolu piirkonnas pakutavate võimalustega. Uuring viiakse läbi rahvusvahelise LEADER koostööprojekti “Säästva turismi arendamine“ raames. Selleks, et uuring õnnestuks ja tulemusena koguksime piisavalt andmeid, et nende põhjal sisulisi järeldusi teha, vajame piisavalt külastajate täidetud ankeete.

E-ankeedid (kolmes eri keeles), mida palume piirkonna ettevõtjatel enda külastajatega kliendilistides, kodulehel ja / või sotsiaalmeedia kanalites jagada, asuvad siin:

1)      eesti keeles: https://survey.ut.ee/index.php/824896?newtest=Y&lang=et

2)      in English: https://survey.ut.ee/index.php/671339?newtest=Y&lang=en

3)      на русском: https://survey.ut.ee/index.php/158754?newtest=Y&lang=ru

Ankeet koosneb kolmest osast: 1) külastaja reisikäitumine; 2) kogemus Soomaa rahvuspargi piirkonnas ning 3) vastaja ehk külastaja taustandmed. Küsimuste koostamisel on tuginetud teaduslikele allikatele ja vastasematele uuringutele (sh eelmisel aastal sihtkohas läbiviidud uuring).

 

Paberkandjal täidetud ankeete ootame Rohelise Jõemaa Koostöökogu kontorisse (Selja maantee 2, Tori).

Külastajauuringut viib läbi Tatjana Koor, TÜ Pärnu kolledži  turismiosakonna turismimajanduse assistent (tel: 445 0534, mob: 5566 5070, e-post: tatjana.koor@ut.ee)