05.-18.03.2018 taotlusvooru esialgsed tulemused

Meede 1 – 20 taotlust, toetust küsitud 715 510,52 eurot, meetme eelarve 119 879,50 eurot.

Meede 3.1 – 2 taotlust, toetust küsitud 21 208,67 eurot, meetme eelarve 45 000.- eurot.

Meede 3.2 – 4 taotlust, toetust küsitud 160 976,46 eurot, meetme eelarve 193 388,05 eurot.

Meede 4.1 – 14 taotlust, toetust küsitud 76 301,24 eurot, meetme eelarve 83 859,77 eurot.

Omavalitsuste lõikes:

Pärnu linn (Paikuse) – 5 taotlust

Tori vald – 12 taotlust

Põhja-Sakala vald – 15 taotlust

Põhja-Pärnumaa vald – 6 taotlust

Saarde vald – 2 taotlust