13.-26.03.2017 taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlused

Kokku esitati taotlusi järgnevalt:

Meede 1 – 29 taotlust, taotletav summa kokku 1 172 434,84 €, meetme eelarve 376 235,75 €.

Meede 3.1 – 6 taotlust, taotletav summa kokku 72 409,78 €, meetme eelarve 177 052.12 €.

Meede 3.2 – 8 taotlust, taotletav summa kokku 367 707.22 €, meetme eelarve 376 235.75 €.

Meede 4.1 – 14 taotlust, taotletav summa kokku 68 512.91, meetme eelarve 34 315.52 €

Taotlused esitatud KOV-ide lõikes:

Vändra vald – 14

Tori vald – 13

Paikuse vald – 5

Kõpu vald – 4

Piirkondlik – 1

Suure-Jaani vald – 9

Halinga vald – 2

Vändra alev – 3

Are vald  – 2

Surju vald – 3

Tootsi – 1

Järvakandi – 1