18.10. – 25.10.2021 taotlusvooru esialgsed tulemused

18.10. – 25.10.2021 toimunud  taotlusvoorus esitati projektitaotlusi järgnevalt:

COVID – 19 meetmesse esitati kokku 19 projektitaotlust toetussummas 370 690,62 €, meetme eelarve 234 357,56 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Tori vald – 9 projektitaotlust; 

Pärnu/Paikuse osavald – 3 projektitaotlust;

Põhja – Pärnumaa vald – 4 projektitaotlust;

Kehtna vald – 1 projektitaotlust;

Põhja – Sakala vald – 2 projektitaotlust.

 

Meetmesse 4 esitati kokku 18 projektitaotlust toetussummas 354 711, 75 €, meetme eelarve 272 357,03 €.

Valdade lõikes esitati projektitaotlusi järgnevalt:

Põhja – Sakala vald – 7 projektitaotlust;

Tori vald – 6 projektitaotlust;

Põhja – Pärnumaa – 2 projektitaotlust;

Kehtna vald – 2 projektitaotlust;

Saarde vald – 1 projektitaotlus.