Rohelise Jõemaa Koostöökogu taotluste vastuvõtt lõpeb 25. oktoobril 2021

Rohelise Jõemaa Koostöökogu taotlusvoor on avatud, taotluste vastuvõtt lõpeb 25. oktoobril 2021. Taotlusi võetakse vastu Põhja-Pärnumaa vallas ning haldusreformile eelnenud piirides Põhja-Sakala valla endiste Kõpu ja Suure-Jaani valla osas, Tori valla endiste Tori, Are valla ning Sindi linna osas, Saarde valla endise Surju valla osas, Pärnu linna Paikuse osavallas ja Kehtna valla Järvakandi osavallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmistes meetmetes:

COVID-19 meede: COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine. Meetme eesmärk on Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine. Toetatakse ettevõtluse arendamist, sh toodete ja teenuste arendamist, majandustegevuse mitmekesistamist, koostööd ja investeeringuid.  Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 25 000 eurot. Meetme eelarve on 234 357,56 eurot.

Meede 4: Kogukonna meede, jätkusuutlik kogukond, kogukonna teenused ja taristu. Toetatakse kogukonna (sh laste ja noorte) ühistegevust, vahendite soetamist ning investeeringuid. Toetuse miinimumsumma 3 000 eurot ja maksimumsumma 30 000 eurot.  Meetme eelarve on 272 357,03 eurot.                                                                                                    

Igasse meetmesse võib taotleja  esitada ühe projekti  samas taotlusvoorus. Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 10.12.2021. Täpsema informatsiooni strateegia, meetmete, hindamiskriteeriumite ja taotluste menetluskorra kohta leiad siit.