Infopäevad maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse infopäevad maakondades (korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös kohaliku tegevusgrupiga):

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks.

PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. aasta märtsis. Projekti ettevalmistustega tuleks alustada juba varakult.

Määrus:
 
Põhjalik ülevaade mitmekesistamise toetuse tingimustest PRIA kodulehel.
 
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise juhend ehk VKE teatmik.
 
PRIA toetuste infotelefon 737 7678 ja meiliaadress info@pria.ee.
 
Nõu ja abi finantsprognooside koostamisel ja äriplaani läbimõtlemisel saab maakondlikest arenduskeskustest: https://www.arenduskeskused.ee/.