Taotluse esitamise tähtaja ennistamine – info PRIA-lt

Juhul kui taotleja ei ole saanud e-PRIAs taotlust esitada tähtaegselt tehniliste tõrgete tõttu, siis palub PRIA kindlasti sellest koheselt teavitada nii kohalikku tegevusgruppi, kui ka PRIA arengutoetuste osakonna klienditeenindusbürood helistades selleks infotelefonile 737 7678 või saata kiri aadressile info@pria.ee. Klienditeenindusbüroo tegeleb ennistamise otsustusprotsessiga edasi, vajadusel kaasab selleks juristid või menetlusega tegelevad inimesed ja vastab ka kõikidele ennistamisega seotud küsimustele.

Samuti palub PRIA ka teiste e-PRIAs projektitaotluste esitamisel tekkinud küsimuste korral pöörduda eelkõige klienditeenindusbüroo (helistades selleks infotelefonile 737 7678 või saates kiri aadressile info@pria.ee) poole, kes aitab tekkinud probleemile lahendused leida või suunab küsimuse lahendamiseks, kas taotluste menetlemise- või arendusega tegelevatele inimestele.