2021. aasta taotlusvooru eelinfo.

Rohelise Jõemaa Koostöökogu planeerib avada LEADER-meetme taotlusvooru 2021 aasta jaanuaris. 2021 aasta rakenduskava on esitatud PRIAle kinnitamiseks. Rohem infot lisame jooksvalt Taotlejale lehele.