Kokkuvõte 02.-15.10.2017 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest

Kokku esitati läbi e-pria taotlusvoorus 45 taotlust, nõuetele vastas ja läks hindamisele 35 taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel täieliku või osalise rahastusettepaneku 16 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee

Meede 2 – esitati 23 taotlust, hindamisele läks 18 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 1 870 682.02 €, meetme eelarve 554 299.08 €.  Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1. Järvakandi Puidutehas OÜ taotlus „Staabeldamisprotsessi automatiseerimise kaudu efektiivsem tootmine“ keskmine hinne 14,80 taotletav ja määratav summa 77 946,00 eurot.
2.-3 Storol OÜ taotlus „Storol OÜ tootmishoone“ keskmine hinne 14,60, taotletav ja määratav summa 134 060,00 eurot.
2.-3. Mahlametsa OÜ taotlus „Seadmete soetamine mahlatootmise arendamiseks“ keskmine hinne 14,60, taotletav ja määratav summa 50 115,29 eurot.
4. Woodbright OÜ taotlus „Masinate ja seadmete soetamine grilli- ja kaminapuu pakenditoodete arendamiseks ning turustamiseks“ keskmine hinne 14,40, taotletav ja määratav summa 50 194,32 eurot.
5.-6. Kaisma OÜ taotlus „Hooldustehnika soetamine OÜ-le Kaisma“ keskmine hinne 14,30, taotletav ja määratav summa 63 555,50 eurot.
5.-6. Klaara-Manni OÜ taotlus „Õueseminarihoone ehitus ja nutika esitlustehnika ost“ keskmine hinne 14,30 taotletav ja määratav summa 77 991,00 eurot.
7.Mööbliproff OÜ taotlus „Automatiseeritud puidutöötlemisseadmed“ keskmine hinne 13,80 taotletav summa 139 734.00 eurot, määratav summa 100 436,97 eurot (eelarve jääk).

Meede 4.2 – esitati 22 taotlust, hindamisele läks 17 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 1 176 907.06 €, meetme eelarve 554 299.09 €.  Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1.-2. Pärnu-Jaagupi Tuletõrje Selts MTÜ taotlus „Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeseltsi Peahoone rekonstrueerimine“ keskmine hinne 12,91; taotletav ja määratav summa 139 999,95 eurot.
1.-2. EELK Kõpu Peetri koguduse taotlus „Väärikas ja funktsionaalne Kõpu kirikupark“ keskmine hinne 12,91; taotletav ja määratav summa 15 068,30 eurot.
3. Tori Vallavalitsuse taotlus „Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine“ keskmine hinne 12,64; taotletav ja määratav summa 140 000,00 eurot.
4.- 5. SK Kirm MTÜ taotlus „Suure-Jaani kunstmuruväljaku rajamine“ keskmine hinne 12,18; taotletav ja määratav summa 139 999,80 eurot.
4.-5. Pärnumaa Jahimeeste Liit taotlus „Jahimaja abihoone ehitus“ keskmine hinne 12,18; taotletav ja määratav summa 38 840,79 eurot.
6. Terve Are MTÜ taotlus „Terve Are jõusaal“ keskmine hinne 12,00; taotletav ja määratav summa 22 859,22 eurot.
7. Vändra Noored MTÜ taotlus „Vändra alevi rulaväljaku ehitamine“ keskmine hinne 11,82; taotletav ja määratav summa 17 892,00 eurot.
8. Järvakandi Vallavalitsuse taotlus „Klaasikunsti õpperuumide akende vahetamine“ keskmine hinne 11,64; taotletav ja määratav summa 5 182,39 eurot.
9. Tääksi Spordiakadeemia MTÜ taotlus „Tääksi kunstmuruväljaku rajamine“ keskmine hinne 10,73 taotletav summa 140 000,00 eurot, määratav summa 34 456,64 eurot (eelarve jääk).