Kokkuvõte 05.-18.03.2018 taotlusvooru esitatud projektitaotlustest

Kokku esitati läbi uue e-pria taotlusvoorus 41 taotlust, nõuetele vastas ja hindamisele läks 38 taotlust. RJK hindamiskomisjoni paremusjärjestuse tulemusena sai juhatuse otsusel täieliku või osalise rahastusettepaneku 22 taotlust. Taotlejatel on võimalik enda taotluse hindamistulemuste kohta lisainfot saada, kirjutades e-postile: aino@joemaa.ee või annika@joemaa.ee

Meede 1 – esitati 21 taotlust, hindamisele läks 19 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 701 389,41 €, meetme eelarve 119 879,50 €.  Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. Plasmapro OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2176 „Metalldetailide masinlihvimine“, keskmine hinne 15,74; taotletav ja rahastatav summa 45 069,60 €.
 2. Raivo Remont OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2178 „Lehtmetallide töötlemise kaasajastamine Jõesuu metallitöökojas“, keskmine hinne 14,74; taotletav ja rahastatav summa 37 785,00 €
 3. Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu OÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2157 „Külastusruumide rajamine Tori Siidritalu tootmishoonesse“, keskmine hinne 13,74; taotletav summa 46 221,77 ja rahastatav summa 37 024,90 € (eelarve jääk).

Meede 3.1 – esitati 2 taotlust, hindamisele läks 1 nõuetele vastav taotlus. Taotletav summa kokku 14 999,22 €, meetme eelarve 45 000.00 €. RJK juhatus tegi ettepaneku rahastada järgnev taotlus:

1. Tori Vallavalitsuse toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2154 „Festival “Sindi Rock“, keskmine hinne 12,92; taotletav ja rahastatav summa 14 999,22 €.

Meede 3.2 – esitati  4 taotlust, hindamisele läks 4 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 160 376,46 €, meetme eelarve 193 388,05 €. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

1.Eesti Maaelumuuseumid SA toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2143 „C.R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-sauna renoveerimine“, keskmine hinne 13,37; taotletav ja rahastatav summa 16 586,82 €

2.Eesti Apostlik-Õigeusu kirik toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2102 „EAÕK Suure-Jaani Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku kelltorni ja sammaskoja restaureerimine“, keskmine hinne 13,19; taotletav ja rahastav summa 99 989,64 €.

3.Tori Vallavalitsus toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2153 „Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale“, keskmine hinne 13,01; taotletav ja rahastatav summa 13 800,00 €.

4.Tääksi Jahimeeste Selts toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2148 „Ülde loodus- ja jahimaja“, keskmine hinne 11,56; taotletav ja rahastatav summa 30 000,00 €.

Meede 4.1 – esitati 14 taotlust, hindamisele läks 14 nõuetele vastavat taotlust. Taotletav summa kokku 74 071,07 €, meetme eelarve 83 859,77 €. Paremusjärjestuse alusel tegi RJK juhatus ettepaneku toetada järgmisi taotlusi:

 1. Spordiklubi Suure-Jaani United MTÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2160 „Vahendite soetus spordiklubi võistluste, treeningute ja ürituste kvaliteedi tõstmiseks“, keskmine hinne 13,10; taotletav ja rahastatav summa 5999,96 €.
 2. Tipu Looduskool MTÜ toetusetaotlus 13-21.2/18/2159 „Kvaliteedimärgise „European Charter for Sustainable Tourism“ taotlemine Soomaa rahvuspargile, keskmine hinne 12,83; taotletav ja rahastatav summa 6000,00 €.
 3. Tori Kooli SA toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2050„Välijõusaal Torisse“, keskmine hinne 12,74; taotletav ja rahastatav summa 5999,83 €.
 4. Põhja-Sakala Vallavalitsus toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2142 „Atrktiivsed võimalused meie noortele“, keskmine hinne 12,74; taotletav ja rahastatav summa 5822,91 €.
 5. SK Kirm MTÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2173 „Rajamasina ost talispordivõimaluste parandamiseks“, keskmine hinne 12,38; taotletav ja rahastatav summa 5999,24 €.
 6. EELK Kõpu Peetri kogudus toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2136 „Kogukonnatöö vahendid Kõpus“, keskmine hinne 12,11; taotletav ja rahastatav summa 3508,65 €.
 7. Tori Spordiklubi toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2164 „TERVE TORI tervisespordisari 2019/2020“, keskmine hinne 11,39; taotletav ja rahastatav summa 5616,00 €.
 8. Pare Sport MTÜ  toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2145  „Vahendite soetus Cyclocrossi ja muude spordivõistluste korraldamiseks“,  keskmine hinne 10,84; taotletav ja rahastatav summa 4547,88 €.
 9. Suure-Jaani Kultuurikoda MTÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2175 „Suure-Jaani järvele atraktiivsete vesijalgrataste ost“, keskmine hinne 10,75; taotletav ja rahastatav summa 5828,40 €.
 10. Sürgavere Küla Selts toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2174 „Kaasaegne tehnika aktiivsele ja atraktiivsele Sürgavere tehnikaringile“, keskmine hinne 10,11; taotletav ja rahastatav summa 6000.00 €
 11. Vändra Gümnaasiumi E. Sokolowsky nim. MTÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2058 „Õuesõppeks vajalike laudade-pinkide ja tahvli soetamine“, keskmine hinne 10,10; taotletav ja rahastatav summa 5983,20 €.
 12. Terviseklubi MISPO toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2163 „Vändra jooksumaratonide sarja korraldamise inventari soetamine“, keskmine hinne 9,93; taotletav ja rahastatav summa 6000,00 €.
 13. SK Sakala Biathlon toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2161 „Jumping batuutide soetamine“, keskmine hinne 9,29; taotletav ja rahastatav summa 3015,00 €
 14. Lastehoid-Mängutuba „Päikesepesa“ MTÜ toetusetaotlus nr 13-21.2/18/2172 „Lastehoiu ja mängutoa inventari soetamine“, keskmine hinne 8,84; taotletav ja rahastatav summa 3750,00 €.