Koostööprojekti avaüritus 24.-26. oktoober 2022

Koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkonnas” avaüritus toimub 24.-26. oktoobrini RJK piirkonnas. 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu projektipartneriteks on Arenduskoda ja Kodukant Läänemaa.  Projekti eesmärgiks on piirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus.

Ootame avaüritusele osalema ettevõtjaid, kes soovivad ekspertide abiga oma ettevõttele koostada turundusplaani. Toimub turundus- ja disainiseminar, mille viivad läbi Kadri Moppel ja Aigi Young Frilla OÜ-st.  Tegu on sissejuhatusega turundusdisaini, projekti raames toimuvd edaspidi 3 töötuba ettevõtjatele individuaalse  turundusplaani koostamiseks. Avaüritusel tutvustatakse ka piirkonna ettevõtjaid, LEADER-toetusega elluviidud projekte ning osaletakse erinevates töötubades kultuuri- ja ajaloopärandi ning keskkonnavaldkondades. Avaürituse programm on leitav siit.

 Järgmised turunduse töötoad on planeeritud 14.11.2022, 24.01.2023 ja 21.03.2023. 

Avaüritusele registreerides kinnitad oma valmisolekut osaleda kõigis kolmes töötoas, mille tulemusena valmib sinu ettevõttele individuaalne turundusplaan. 

Registreerimine kuni 17. oktoobrini või kuni kohtade täitumiseni e-posti aadressil: annika@joemaa.ee.