Päästeameti projektikonkurss kogukondade kriisivalmiduse parandamiseks

Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud. Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kerksuskeskuste loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi. Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsusega ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti elluviiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

 

Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada selle aasta lõpuni. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.02.2023-30.09.2023.

Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta ja vajalikud vormid leiab  SIIT.