Soomaa saab külastajatele nähtavamaks

Soomaa turismipiirkonna arendamiseks on Rohelise Jõemaa koostöökogu algatusel koostatud „Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+“ ning sõlmitud kohalike omavalitsustega kokkulepped ühisprojekti „Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas“ teostamiseks. Tänaseks on 2020. a alguse saanud ja viie piirkonna omavalitsusega koostöös elluviidav ühisprojekt jõudnud silmaga nähtavate tulemusteni. Soomaa turismipiirkonna ühtne visuaalne identiteet on selleks loodud töörühma ühise pingutuse ja Priit Isoki kauni kujunduslahendusena märgatav uuel rajatud külastustaristul. Suunavate viitade vähesus ja suunatus üksnes siseturistidele oli üheks projektiga lahendatavaks probleemiks. Piirkondliku koostööna toimus projekti raames aga veel nii veematkajuhtide kui ka sündmuste korraldajate koolitamine, õppereis Gauja rahvusparki ning mitmete ühisürituste korraldamine. Soomaa koos ümbritseva mõjualaga on meie piirkonna sihtkoht number üks ja rahvuspargina atraktiivne nii süvaloodushuvilisele kui lihtsalt loodusenautijale. Soomaale omistatud säästva turismi Europarc sertifikaat tõstab sihtkoha rahvusvahelist mainet ning aitab piirkonda tutvustada keskkonnast hoolivatele külalistele. Pälvitud rahvusvaheline tunnustus Euroopa Kaitsealade Liidult antakse meile pidulikult üle Brüsselis, Euroopa parlamendis tänavu 2. detsembril.

Loodus- ja kultuuripärandi väärtustamise ja hoidmise kõrval on oluline ka piirkondliku turismi ja seda toetava ettevõtluse jätkusuutlik arendamine, info- ja külastajavoogude juhtimine, ligipääsetavuse parandamine. Peagi lõppev ühisprojekt keskenduski klienditeekonna sellele osale, mis puudutab külastajate kohale jõudmist, aitab paremini orienteeruda ja saada lisainfot külastuskohtade ja teenuste kohta. Ühtse turismisihtkohana toimides oleme piirkonnana konkurentsivõimelisemad, suudame pakkuda mitmekülgseid külastuselamusi ning väärtustada kohalikel ressurssidel põhinevaid tooteid ja teenuseid. Nii kerkisidki enne lume tulekut Suure-Jaani ja Torisse Soomaa väravad ning lisaks väravatele paigutatakse väiksematesse Soomaale viivatesse kohtadesse 33 suurt O-tähe kujuga piirkonna kaarti. Väravatähiste ühes O-s on samuti piirkonna kaart, aga teine O on meie Soomaa niinimetatud kollane aken, hea pildistamiskoht. Kaart on sellisel kõrgusel, et seda näeksid vaadata ka lapsed või ratastoolis külastajad, sest terved ja tugevad saavad alati vajadusel kummardada. Ühtse visuaaliga suunavad märgised tulevad paljudesse kohtadesse, ka näiteks Võhma risti, Olustverre ja Kilingi-Nõmmele, ümber kogu Soomaa, et turist saaks korduva märgistuse abil aru, kuhu piirkonda ta on jõudnud ning leiaks info, mida põnevat siin pakutakse. PRIA Leader-toetuse ja omavalitsuste omafinantseeringu eest valmivad väravatähised, piirkonna turismikaardid koos kujundusega, 20 teenusepakkuja viita ja rahvuspargi piiritähised. Uue ja kauni Soomaa visuaali kujundas Priit Isok kujundusbüroost Rakett, väravatähiste tootjaks on Jaa Disain ning viidad paigaldab AS Signaal. Kogu külastustaristu jõuame veel selle aasta jooksul paigaldada ning kõik projekti tegevused detsembri jooksul lõpetada. Suur ja südamlik tänu kõikidele, kes on panustanud selle keeruka ja pikaajalise piirkonna arendusprojekti elluviimisse! Võtke kaunil jõuluootuse ajal endile aega ja nautige imelist Soomaad!

Soomaa piirkonnna kaart