Rahvusvahelise koostööprojekti lepingu sõlmimine

5. veebruaril sõlmis Rohelise Jõemaa Koostöökogu rahvusvahelise projekti „Kestlik ettevõtlus maal“ koostöölepingu

 LEADER perioodi 2014–2020 esimese rahvusvahelise projekti koostööleping sõlmiti pidulikult 5. veebruaril Sagadi mõisas, Rohelise Jõemaa Koostöökogu esindasid juhatuse liikmed Aino Viinapuu ja Kadri-Aija Viik.  Projekti „Kestlik ettevõtlus maal!“ (“Sustainable entrepreneurship in countryside”) juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid Eestist on Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partnerid Soomest  Sepra, Pirkan Helmi ja Linnaseutu, partnerid Lätist Lielupe ja Liepaja Leader-grupid. Koostööprojekt vastab MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu arengustrateegia 2015–2020 prioriteedile nr 3 Piirkonna areng ja rakenduskava meetmele 5: Jõemaa meede, koostöö arendamine. Projekt kestab 2019. aasta veebruarini, orienteeruv RJK eelarve on 40 000 eurot, millest toetuse taotlus on 90%. Projekti juhtkomitee kohtub tegevuste täpsemaks kavandamiseks 16.-17. juunil Soomes ning projekti avaüritus toimub 25.-27. augustil Lääne-Virumaal. Projekti esimeseks sammuks saab kohalike mikroettevõtete kaardistamine, soovime julgustada ka noori panustama oma vanemate ettevõttesse või looma oma ettevõtet maal. Eelkõige oodatakse projektis osalema kuni kümne töötajaga pereettevõtteid, kes soovivad tagada järjepidevuse säilimise. Fookus on sealjuures kohalikel toiduainete tootjatel. Veel annab projekt vähemalt 10 Rohelise Jõemaa tegevuspiirkonnas tegutsevale ettevõttele võimaluse naabrite juures kogemusi hankida ning ideaalis üheskoos uusi tooteid ja teenuseid välja töötada, lisaks korraldatakse piirkonna ettevõtjatele inspiratsioonipäevi ning tehakse koostööd ühisturunduseks.

Lisaks: Pilt 1 ja Artikkel Virumaa Teatajast 
Partnereid tutvustavad presentatsioonid (Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pirkan Helmi, Sepra, Linnaseutu, Lielupe).