Soomaa rahvuspark pälvis Euroopa Kaitsealade Liidult säästva turismi sertifikaadi

Eelmisel aastal valminud Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ üheks eesmärgiks oli ühineda EUROPARC Föderatsiooni ehk Euroopa Kaitsealade Liiduga. 2021. a jaanuaris tuli liidult kinnitus, et hindamiskomisjon on ühehäälselt taotluse heaks kiitnud ning Soomaa rahvuspargile omistatakse viieks aastaks säästva turismi sertifikaat.

European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas on säästva turismi sertifikaat, mis omistatake nii kaitsealale kui lähipiirkonnale. Selle eesmärk on kaitsealade säästev majandamine ja kvaliteetsed turismitooted ning -teenused, mis sünnivad koostöös looduskaitseala valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike elanikega.

Aastal 1973 loodud Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on edendada kaitsealade planeerimist, korraldust, tõsta teadlikkust kaitsealadest ning aidata kaasa uute kaitsealade tekkele.

Föderatsiooniga on liitunud enam kui 400 liiget, kuhu kuuluvad kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud jne, kes tegutsevad kaheksas sektsioonis: Atlandi saared; Saksamaa; Itaalia; Prantsusmaa; Madalmaad; Hispaania; Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaad-Baltimaad.

Eestis on sertifikaat Keskkonnaameti taotlusel omistatud Matsalu rahvuspargile, Lahemaa rahvuspargile ning nüüd ka Soomaa rahvuspargile.

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia koostamisega alustati 2018. a Leader projekti raames, eestvedajateks Dagmar Hoder Tipu Looduskoolist ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Strateegia valmimisse panustasid partneritena Kaili Viilma ja Nele Sõber Keskkonnaametist, kohalikud omavalitsused, turismiettevõtjad ja Soomaa ning rahvuspargi mõjuala elanikud.

Säästva turismi sertifikaat tõstab sihtkoha rahvusvahelist mainet ning aitab piirkonda tutvustada keskkonnast hoolivatele külalistele. Tunnustusega kaasneb kohustus strateegia tegevuskava ellu viia kooskõlas looduskaitseliste eesmärkidega. Rohelise Jõemaa Koostöökogu on selleks algatanud ühisprojekti “Koostöö arendamine ja ühtse külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas”, lisaks Leader-toetusele rahastavad projektitegevusi piirkonna kohalikud omavalitsused.