Pärnumaa turismisihtkoha juhtimise ja arendamise koostööleppest

Eesti turismistrateegia 2022-2025 raames on riik ümber kujundamas turismiorganisatsioonide haldust, eesseisva nelja aasta jooksul peaks senisest 40st sihtkohaorganisatsioonist alles jääma kaheksa.

Reformi eesmärk on vähendada turismi juhtimise killustatust ja suurendada piirkondlike turismiasjaliste omavahelist koostööd. Sihtkohtades luuakse arendusorganisatsioonid (Destination Management Organization ehk DMO), mille eesmärgiks saab olema sihtkoha strateegiline juhtimine, arendamine ja turundamine.

Sarnaselt teiste Eesti sihtkohtadega on ka Pärnus tegeletud sihtkoha juhtimise organisatsiooni (Pärnu DMO) koostöökontseptsiooni loomisega. Alates 2023. aasta algusest hakatakse Pärnus turismi vedama tandemis: Pärnu linnavalitsus jätab enda kanda turismi arengutegevuste kavandamise ja elluviimise ning MTÜ Destination Pärnu hakkab panustama sihtkoha nähtavuse tõstmisesse, sellega seonduvatesse turundustegevustesse ja tagab, et kõik Pärnumaa turismiasjalised saaksid sihtkoha turundamisel kaasa rääkida. Sel viisil ühiselt toimetades moodustatakse Pärnu DMO. Ka edaspidi arvestatakse arendus- ja turundustegevuste ellu viimisel alati maakonna kui tervikuga.

„Pärnu on alati olnud Eesti turismi edendamisel esirinnas. Seekord tõstame lati veel kõrgemal. Paneme ettevõtjatega seljad ühiselt kokku ning püüame meie piirkonda arendada ja turundada täiesti uuel tasemel. Tahame, et sellisest koostööst sünniks uus edulugu,“ ütles Pärnu abilinnapea Irina Talviste.

MTÜ Destination Pärnu juhatuse liige Aivar Ruukel ütles, et keerulised protsessid maailma geopoliitikas ja energiaturul mõjutavad ka Pärnumaa turismisektorit ning ebastabiilne olukord nõuab paindlikku ja kiiret lähenemist.

“Pärnumaal on turismisihtkohana suur potentsiaal ning selle ära kasutamiseks on vaja nutikat koostööd kõigi osapoolte vahel. Meil on külastajatele palju enam pakkuda kui pelgalt suvepealinna kuvandiga seonduvad tegevused ja teenused. Kogu maakonna arendamine ja turundamine ühtse sihtkohana on põnev väljakutse, mille me innukalt vastu võtame,” rääkis Ruukel.

2022. aasta lõpus allkirjastavad Pärnu maakonna omavalitsused, MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Terra Maritima, MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu ja MTÜ Destination Pärnu koostööpõhimõtted. Partnerid lepivad kokku, et Pärnumaa turismisihtkoha juhtimisel ja arendamisel tehakse igakülgset koostööd, mille eesmärgiks on arendada Pärnumaa aastaringseks turismisihtkohaks.

Anu Juurma-Saks
Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja
5554 0667
anu.juurma-saks@parnu.ee