Valmis strateegia Soomaale EUROPARC sertifikaadi taotlemiseks


Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+

2018. a alguses alustasime Soomaa Rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia koostamisega. Eestvedajaks Dagmar Hoder Tipu Looduskoolist, headeks partneriteks Kaili Viilma ja Nele Sõber Keskkonnaametist, kohalikud omavalitsused, turismiettevõtjad ja Soomaa ning rahvuspargi mõjuala elanikud.

Arengustrateegia struktuuri aluseks on EUROPARC Föderatsiooni soovitused ja juhised, kuna Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna turismiasjaliste üheks eesmärgiks on ühineda EUROPARC Föderatsiooniga. Strateegia koostamise metoodiliseks aluseks on EUROPARC Föderatsiooni  põhiväärtused: esmatähtis on looduskaitse, säästva arengu toetamine, huvigruppide kaasamine, tõhus säästva turismi planeerimine ning pidev parendamine ja arendamine (EUROPARC, 2010). Lisaks lähtub strateegia Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavast (2016-2025) ja seal sätestatud tegevustest, põhimõtetest ning analüüsist. Lisainformatsiooni koguti Soomaa teemaplaneeringust ja MTÜ Rohelise Jõemaa koostöökogu strateegiast aastateks 2015-2023, kohalike omavalitsuste arengudokumentidest, veebilehtedelt ja sotsiaalmeedia kanalitest, puhkaeestis.ee, visitestonia.com ning turismiettevõtete kodulehtedelt.

Valminud ning inglise keelde tõlgitud arengustrateegia koos vastava taotlusega saatis Keskkonnaamet Europarc Föderatsioonile tuvumiseks ja hindamiseks. Strateegias esitatuga tullakse kohapeale tuvuma ning seejärel tehakse otsus, kas Soomaa rahvuspargi turismipiirkonnale antakse EUROPARC sertifikaat viieks aastaks.

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+ koostamist ja tõlkimist toetas LEADER-programm.

Strateegiaga saad tutvuda eesti ja inglise keeles.